O nás

Skořepa Jan DiS. – V letech 2002-2004 vystudoval obor Správa ochrany živ. prostředí na VOŠ v Chrudimi. V roce 2005 nastoupil na obor Zahradní a krajinná tvorba na VOŠ Mělník, kde v průběhu studia vykonával praxi u několika zahradních firem a účastnil se kurzů stromolezení.

V roce 2006 a 2007 zaměstnán ve firmě Bartlett Tree Experts, North Carolina, USA, zabývající se ošetřováním stromů na celém území Spojených států. Po návratu založil vlastní podnikatelskou činnost v oboru péče o stromy. V roce 2010 absolvoval roční kurz Komplexní péče o dřeviny na zahradnické škole v Mělníku.

V současnosti naše firma odvádí profesionální práci nejen na celém území naší republiky, ale i v jiných státech Evropské unie. Naším cílem je hlavně bezpečnost a spokojenost zákazníků.