Služby

Odborné řezy stromů

 • výchovný řez
 • bezpečnostní řez
 • zdravotní řez
 • redukční řez
 • řez „na hlavu“
 • instalace dynamických a pevných bezpečnostních vazeb
 • poradenská činnost
 • odborné posudky stromů
Rizikové kacení

 • zabýváme se kácením stromů v omezených či nepřístupných prostorech
 • v blízkosti staveb, drátů el. vedení apod..
 • provádíme postupné kácení pomocí horolezeckých lanových technik


Frézování pařezů

 • odstranění pařezů pomocí pařezové frézy do hloubky až 15 cm pod úroveň terénu
 • cena za 1cm průměru pařezu v úrovni terénu je 20 Kč, doprava 5 Kč/km

Spolupráce se soudními znalci

ing. Luboš Fendrych
stromzeleny.cz
ing. Zdeněk Tesař
+420 608 509 883